Адреса: 39100, Полтавська область, Козельщинський район, селище міського типу Козельщина, вулиця Остроградського 81/10

Контактний телефон:  (05342) 3-14-87

email: medsandop_koz1@ukr.net

Розпорядок роботи

КНП «Козельщинський ЦПМСД» Козельщинської районної ради працює по п’ятиденному робочому тижню з 08.00  до 18.00 , субота, неділя вихідні.

До складу КНП «Козельщинський ЦПМСД» Козельщинської селищної ради входить 7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та працює 7 лікарів. З метою безперервної, своєчасної лікарської допомоги на первинному рівні, для забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами спрямованими на відновлення та збереження здоров’я, для доступності медичної допомоги, жителям Козельщинського району було створено групову практику з надання медичної допомоги. Чотири лікарі (Явтушенко О.В., Барабаш А.О., Скрипник В.М., Пархоменко М.С.) за складеним графіком надають первинну медико-санітарну допомогу на території обслуговування Козельщинської, Сушківської та Мануйлівської АЗПСМ.

Основними завданнями центру є:

 • Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;

 • забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Козельщинського району з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

 • проведення профілактичних щеплень;

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта), у визначеному законодавством порядку;

 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Козельщинського району з закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстренну медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 • забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
  організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;

 • координація впровадження за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;

 • визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги Козельщинського району та шляхів їх вирішення;

 • визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціонального використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;

 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;

 • медична практика;

 • інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.